Háziorvosok munkájának támogatása ABSONIC hangrögzítő rendszerrel

Háziorvosok napi munkáját támogató infokommunikációs rendszer/megoldás, különös tekintettel a vírusjárvány miatti online betegkezelés biztonságára

A vírusjárvány jelentős terhet ró a háziorvosok és asszisztenciájuk napi munkájára, az online betegkezelés miatt is, de ez a betegeket is próbára teszi.

A jelenlegi és általánosnak mondható működés az alábbi alap távközlési elemekből áll:

 • Az orvosi rendelőben van egy analóg vagy ISDN vagy VoIP telefon fővonal, amelyen a betegek hívhatják a rendelőt, ott az orvost és/vagy az asszisztenciát (például recept felíratásra).
  • Az orvosoknak van egy mobil telefonjuk, amelyen a betegek közvetlenül hívhatják a háziorvost ott, ahol ezt a háziorvos közzéteszi, de ez nem mindenhol van így, ugyanis van, ahol az asszisztencia közvetít az orvos és beteg között, de a háziorvos átirányíthatja a mobilját a rendelő vonalas számára is.
  • Tehát fontos, hogy van már egy ismert telefonszáma a rendelőnek és esetleg van egy ismert mobil száma az orvosnak, aminek megőrzése, változatlanul hagyása a betegek vonatkozásában fontos alapvetés.
  • Tudni kell, hogy általában nem rögzítik a beszélgetéseket, ami komoly, az emberi élettel szorosan összefüggő egészségügyi, jogi problémákat is okozhat, ha egy kritikus helyzetben másként emlékszik valamire a beteg és másként az orvos és/vagy az asszisztencia, ami csak megfelelő információvédelemmel előzhető/oldható meg.
stethoscope-2617700_1920

Javaslat egy egységes, beszédrögzítéssel, valamint beszédfelismeréssel integrált mintarendszerre

Példakénti javaslat egy egységes, beszédrögzítéssel és/vagy üzenetrögzítéssel, valamint beszédfelismeréssel történő automatikus leíratással kombinált, integrált mintarendszerre:

 • a rendelő telefonszáma változatlan marad
 • az orvos közreadott mobil száma kvázi változatlan marad
 • a rendelőt fel kell szerelni a következő egységekkel:
  • egy megbízható, márkás 3/8-as elektronikus telefon alközpont (az olcsó kínai, indiai termékek üzembiztonságára vonatkozóan nincsnek megnyugtató adatok)
   • a központ egyik fővonali csatlakozására a rendelő meglévő telefonvonala kapcsolódna, ahol a beteg beszélhet az orvossal (ha a rendelőben van) és/vagy az asszisztenciával
   • a központ másik fővonali csatlakozására egy fővonali GSM adapter (fix telepítésű mobiltelefon) kapcsolódna, melybe az orvosnak a már ismert kapcsolási számú mobil kártyája kerülne, így az orvos közvetlenül ezen is hívható/elérhető, ha nyilvános a mobil száma
  • a központhoz egy kihangosítható, hívásátadásra és konferencia beszélgetésre is alkalmas telefonkészülék az asszisztenciának (rendszerkészülék), mellyel az asszisztencia:
   • átadhatja a beteg vonalas telefonon beérkező hívását a rendelőben tartózkodó orvos asztalán lévő telefonra és egyúttal kilép a beszélgetésből
   • átadhatja a beteg hívását az orvos mobiljára és egyúttal kilép a beszélgetésből, ha az orvos nincs a rendelőben
   • konferenciakapcsolást hozhat létre az orvossal és a beteggel, a rendelőben lévő orvost is bekapcsolva és így hárman lesznek a beszélgetésben
   • konferenciakapcsolást hozhat létre az orvos mobiljával, ha az orvos nincs a rendelőben és így hárman lesznek a beszélgetésben
  • egy egyszerű telefonkészülék a rendelőben tartózkodó orvos asztalára
  • egy mellékállomási GSM terminál adapter (fix telepítésű mobil telefon, melyhez egy új előfizetői kártya szükséges), ami a telefonközpont egyik mellékére csatlakozna. Ez egy új előfizetés és arra szolgál, hogy:
   • az orvos eddigi, a betegek által ismert számának felhívásakor a hívások a telefonmelléken lévő GSM terminál adapteren keresztül automatikusan átirányításra kerülnek az orvos új telefonszámára, amely a saját mobiljában van
   • a rendelő ismert bejövő vezetékes vonalára érkező telefonhívást az asszisztencia át tudja adni az orvosnak vagy konferencia beszélgetés formájában behívja a mobilján keresztül az orvost is, ha nincs a rendelőben
  • egy kétcsatornás ABSONIC adapter (saját gyártmányunk), a vezetékes telefonvonalon és/vagy orvosi mobilon folytatott beszélgetések automatikus rögzítéséhez, csatlakozva a telefon alközpont két fővonalához
  • egy kb. 800.000 soros ABSONIC szoftver, a vezetékes telefonvonalon és/vagy orvosi mobilon folytatott beszélgetések automatikus rögzítéséhez, mely ezen túlmenően rendelési időn túl üzenetrögzítőként is megoldást nyújt. A rögzítésnél és az üzenetrögzítésnél szabadon összeállítható figyelmeztető szöveg jelzi a hívónak, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül. A rögzített beszélgetések közül – magas szintű jogossághoz kötötten – a nem releváns magánbeszélgetések törölhetők is, a rögzítés és a törlés automatikus naplózása mellett. A tevékenységek naplózása módosítás ellen védett. Elvileg megoldható az is, hogy az asszisztencia és az orvos dönti el/kapcsolja, hogy melyik beszélgetés legyen rögzítve, de ez információvédelmi célból aggályos lehet.
  • egy automatikus beszédrögzítésre konfigurált számítógép, amennyiben a rendelő meglévő számítógép erre nem használható fel, ez lehet például egy BAREBONE számítógép (kisméretű, 7×24 órás üzemre alkalmas, nincs benne merevlemez és ventilátor sem).
  • a háziorvos mobil telefonjába, a jelenlegi saját kártya helyett egy új előfizetés, amellyel a jelenlegi számán hívók elérhetik és az asszisztencia is, automatikusan a telefonközponton keresztül, amelyre a jelenlegi meglévő mobil számot kezelő GSM terminál adapter (fix telepítésű mobil) csatlakozik.
  • a háziorvos az új előfizetésével úgy tud bejelentkezni a telefonközpontba, hogy az ismert számával menjen ki a hívása, amit a betegek már ismernek. Be lehet programozni, hogy rendelési időben vagy más időszakban rögzítse csak a rendszer az orvos mobil hívásait. Az is programozható, hogy csak a bejövő hívások rögzítődjenek (általában a betegek és az asszisztencia). A nem releváns vagy magánhívások törölhetők az orvos és/vagy az asszisztencia által, ha erre jogosítva vannak úgy, hogy törlés ténye naplózva lesz. Amennyiben az orvos nem adta ki a mobil számát a betegeknek vagy kiadta ugyan, de külön szeretné választani a magán és beteghívásait, úgy az új mobil száma szolgálhatna a magánbeszélgetéseire, ami nem kerül rögzítésre és így a régi száma maradna betegkapcsolatokra.
  • a rögzített hívások automatikusan törölhetők egy megadott időszak vagy külső tárolóra történő archiválás után.
  • a telefonszolgáltatóktól függően a hívó és hívott számok is rögzítődnek, a hívás dátumával és kezdő valamint befejező időpontjával és/vagy időtartamával együtt, amihez manuálisan betegnévvel és rövid diagnózissal megjegyzés fűzhető. Ezen adatok között sokoldalú keresés is biztosított.
  • a beszélgetési időszakokból statisztikák készíthető
  • a rögzített beszélgetések jogossághoz kötötten és naplózás mellett kimásolhatók
  • a hívó és hívott számokból belső telefonkönyv hozható létre
  • mérhető és statisztikázható a bejövő hívások első csengetést követő belépési időszaka, azaz a hívó betegek várakoztatási ideje
  • az ABSONIC rendszer lehetőséget nyújt az orvosnak diktálás rögzítésére és leíratására is azzal, hogy a speciális orvosi terminológiák felismerése kevésbé lesz pontos. Ehhez egy beszédfelismerésre optimalizált mikrofon vagy egy speciális kezelő egység szükséges.
  • az ABSONIC rendszert a Nemzeti Biztonsági Felügyelet bevizsgálta és minősített adatok kezelésére alkalmasnak tartotta a sokoldalú titkosítási, adatvédelmi megoldások miatt.
  • egy Microsoft Azure vagy Google online beszédfelismerési regisztráció illetve előfizetés mellett (1 óra kb. 500 Ft) a telefonbeszélgetések kvázi valós időben, karakteresen, automatikusan megjeleníthetők egy monitoron vagy kivetítőn és egyúttal leírathatók és ez is automatikusan letárolódik. A beszélőktől, a beszélők környezetétől, a telefonvonalak minőségétől, stb függően a leírások pontossága 70-90% közötti lehet, mely hibaszázalék utólagos manuálisan korrekcióval csökkenthető, ha szükséges.
  • A rendszerhez 3 új mobil előfizetés szükséges, melyek a Vodafone szolgáltatásai közül összesen bruttó 17.000 Ft havidíjért megvásárolhatók.

Az egyes háziorvosi körzetek lehetőségeitől és igényeitől függően a rendszerek irányára előzetesen kb. bruttó 200.000-1.000.000 Ft (igényektől és opcióktól függően, beleértve az üzembe helyezést is, háziorvosi rendelőnként, melyhez pályázati vagy más központi forrás is szükséges lehet).

Folyamatban van a Vodafone-nál egy tárgyalásunk, melynek keretében egy szolgáltatás csomagjukkal a fenti összeg jelentősen is csökkenthető lehet.

Az előzőktől eltérő, szinte bármilyen infokommunikációs megoldás is lehetséges, melyet egyedi igény alapján, ajánlat formájában állítunk össze, lásd a tipizált termékárainkat: www.absonic-ict.eu

A fenti témához kapcsolódóan további fontos kiegészítő dokumentumokat talál honlapunkon a következő linkeken:

ABSONIC alkalmazási ajánlások

Felhasználói útmutatók

ABSONIC-ICT.EU
Görgess a tetejére