Adatvédelmi irányelvek

Tartalomjegyzék

Az ABSONIC Android alkalmazások adatvédelmi irányelvei

Utolsó frissítés: 2023 06.14.

A Gallmed Kft., az ABSONIC alkalmazások fejlesztője tiszteletben tartja felhasználóinak magánéletét. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, használjuk és védjük az Ön adatait, amikor használja a mobilalkalmazásainkat. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi irányelvet, szabályzatot. HA NEM EGYEZIK BELE AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FELTÉTELEIBE, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA AZ ALKALMAZÁSOKAT!

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy ezen adatvédelmi szabályzatot bármikor és bármilyen okból megváltoztassuk. Az adatvédelmi irányelvek „Utolsó frissítés” dátumának frissítésével értesítjük Önt az esetleges változásokról. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az adatvédelmi irányelvet, hogy értesüljön a frissítésekről. Úgy fogjuk tekinteni, hogy tudomásul vette, aláírja és elfogadja a módosított adatvédelmi irányelvekben foglalt módosításokat, ha az ilyen módosított adatvédelmi irányelvek közzétételét követően továbbra is használja az alkalmazásokat.

Információk gyűjtése:

Mi nem gyűjtünk semmilyen személyes információt az alkalmazásaink felhasználóiról. Az alkalmazások használatához nem szükséges regisztráció. Nem gyűjtünk nem személyes információt sem az alkalmazások használata közben. Mi nem gyűjtünk, nem küldünk és nem osztunk meg semmilyen tartalmat, képet, videót, hangfelvételt amit Ön készített.

Nem gyűjtünk információt a mobil eszköz földrajzi elhelyezkedéséről.

A beszédfelismerés a Google beszédfelismerő szolgáltatás használatával történik. A Google beszédfelismerési szolgáltatás adatvédelmi irányelvei a következő helyen érhetők el: Google adatvédelmi irányelvek

A Google Drive szinkronizálás engedélyezésekor az azonosításhoz megadott felhasználói fiók adatok csak az engedélyezési folyamat végrehajtásához szükségesek, rögzítésre nem kerülnek.

Az alkalmazások által a Google API-któl kapott információk bármely más alkalmazásba történő felhasználása és továbbítása betartja a Google API-szolgáltatások felhasználói adatokra vonatkozó szabályzatát  beleértve a korlátozott felhasználásra vonatkozó követelményeket.

Ha az alkalmazást fájlok szinkronizálására vagy biztonsági mentésére használja felhőalapú tárolószolgáltatásba (Google Drive), az összes fájlátvitel és kommunikáció az Ön eszközei és a felhőalapú tárolószolgáltatás szerverei között titkosítva vannak. Nem gyűjtjük az Ön fájljait, és nem férünk hozzá azokhoz.

Gyűjtött információk felhasználása:

Mi nem gyűjtünk személyes és nem személyes információt sem, ezért nem is használunk fel semmilyen információt, adatot.

Pénzügyi adatok:

Minden pénzügyi információt a fizetésfeldolgozónk (Google Payments) tárol, és javasoljuk, hogy tekintse át adatvédelmi irányelveit, és lépjen kapcsolatba velük közvetlenül a kérdéseire adott válaszokért.

A felhasználó, Ön által megosztott adatok:

Ha Ön úgy dönt, hogy megosztja Facebookon, Twitteren, Google Drive-on, stb. vagy elküldi emailben, üzenetben az Ön által készített hangfelvételt vagy beszédfelismeréssel készült szöveget, akkor kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezeken a felületeken közzétett összes adat nyilvános, és az adatok mindenki számára hozzáférhetők lesznek.

Mobileszköz hozzáférés:

Hozzáférést vagy engedélyt kérhetünk mobileszközéről bizonyos funkciókhoz, beleértve a mobileszköz névjegyeit, mikrofonját, tárhelyét (média fájlok), telefon állapot és azonosító olvasása, valamint egyéb funkciók. Ha módosítani szeretné az alkalmazásaink hozzáférését vagy engedélyeit, akkor ezt eszközének beállításaiban teheti meg, de ez esetben bizonyos funkciók működésképtelenekké válhatnak.

A www.absonic-ict.eu honlap adatkezelési tájékoztatója

1. Bevezetés
A GALLMED Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) a www.absonic-ict.eu domain néven elérhető honlapjának adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója. A Szolgáltató honlapjára vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.absonic-ict.eu honlapon.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintett felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Szolgáltató a neki megadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, felhasználó, szerződő felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.
Szolgáltató mint adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Honlap felhasználóinak információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.
A Honlapon kezelt személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani.

A honlap használatával a Felhasználó elfogadja a jelen Adatvédelmi, adattovábbítási és adatkezelési tájékoztató-t.

2. Az Adatkezelő adatai
Név: GALLMED Kft.
Székhely: 6500 Baja, Szarvas G. u. 3.
Cégjegyzékszám: 03-09-121132
Adószám: 22999489-2-03

3. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai
Név: GALLMED Kft.
Székhely: 6500 Baja, Szarvas G. u. 3.
E-mail cím: gallmed@gallmed.hu
Telefonszám: +36-79-326581

4. Az Adatkezelő Honlapjain végzett adatkezelési tevékenysége
Felhívjuk a figyelmét, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5. Webshop regisztráció
A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, postai és számlázási cím, telefonszám.
Az adatkezelés célja: a webshopra regisztrált személyek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a webshop regisztrációval járó funkciók biztosítása: a megrendelési folyamat idejének lerövidítése, korábban megrendelt áruk újra rendelése, korábbi rendelések megtekintése.
Az adatkezelés jogalapja: a webshop regisztrációval járó funkciók igénybevételének feltétele.
Az adatkezelés időtartama: 1 év inaktivitás után az Adatkezelő törli adatbázisából a személyes adatokat.
Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai.

6. Szerződés megkötése (megrendelés leadása, feldolgozása)
A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám.
Az adatkezelés célja: a szerződés megkötésére irányuló ajánlat (megrendelés) feltételeinek megismerése.
Az adatkezelés jogalapja: a személyes adat szolgáltatása a szerződéskötés előfeltétele. A személyes adatok megadása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető.
Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.
Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai.

7. Szerződés teljesítése
 

7.1. Szállítás

Magyar Posta Zrt (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
Packeta Hungary Kft (1044 Budapest, Ezred u. 1-3 B2/11) adatkezelési tájékoztató: https://files.packeta.com/web/files/HU_5_adatfeldolgoz%C3%B3i_szerz%C5%91d%C3%A9s.pdf

 • A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám.
 • Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek kézbesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.
 • Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.
 • Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamit adatfeldolgozóként

7.2. Fizetés

OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17.), adatkezelési tájékoztató: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

 • A kezelt személyes adatok: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
 • Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.
 • Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.
 • Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként

Magyar Posta Zrt (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.), adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
PayPal (12312 Port Grace Blvd, La Vista, NE 68128, USA), adatkezelési tájékoztató: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU

 • A kezelt személyes adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja.
 • Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.
 • Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.
 • Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként

7.3. Számlázás

KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.), adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 • A kezelt személyes adatok: név, számlázási cím, e-mail cím.
 • Az adatkezelés célja: bizonylatolás (számla kiállítás), számlák megőrzése.
 • Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdés]
 • Az adatkezelés időtartama: 8 év.
 • Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként:

8. Termék visszaküldése elállási jog gyakorlása esetén
A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés száma.
Az adatkezelés célja: a vásárlói igény kielégítése (pénz visszatérítés).
Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés].
Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.
Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként
Magyar Posta Zrt (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.), adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

9. Kapcsolatfelvétel
A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, a levél szövegében megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés célja: beérkezett üzenetek, kérdések megválaszolása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása nélkül is törli a személyes adatokat azok megadásától számított 1 év elteltével.
Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, adatfeldolgozóként Google Inc. (címe: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) (Google Forms), akik, mint adatfeldolgozók. Az USA-val az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik.

10. Az Adatkezelő Honlapjain végzett adatkezelési tevékenysége
Cookie
Az anonim látogatóazonosítók (cookie-k, sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek az ön számítógépén (vagy más internetképes készülékein, mint okostelefonon vagy táblagépen) tárolódnak, amikor meglátogatja valamelyik honlapunkat. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készülékén) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.
A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni a honlapjainkat, a termékeinket az ön érdeklődésének és igényeinek megfelelően kínáljuk, ezáltal könnyebb legyen az oldalaink használata. A sütik segítenek felgyorsítani az ön jövőbeni tevékenységeit és jobbá tenni az élményt oldalaink használata közben. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalainkat és így javítani tudunk azok struktúráján és tartalmán.
Az időtartamuk szempontjából megkülönböztetünk úgynevezett munkamenet sütiket és állandó sütiket. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken, amíg el nem hagyja a honlapunkat. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készüléken, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törli őket.
Más oldalak is gyűjtenek információt pixel tageket használva, amelyeket meg lehet osztani harmadik féllel. Ez közvetlenül támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket. Például látogatóink weboldal használati információját meg lehet osztani reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk használni az online hirdetéseket a weboldalainkon.
A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az ön eszközén. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük, nézze meg a böngésző információkat vagy a böngésző segítség oldalát, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról!
Ha kikapcsolja az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg a honlapunkon van. Például nem tudja használni a Webáruházat.

A honlapunkon használt sütik az alábbi kategóriákba sorolhatók:

Munkamenet sütik
A “munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A “munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a “sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

Használatot támogató sütik
Ezek a “sütik” lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló “sütikben” lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

Hirdetéshez kapcsolódó sütik
A “hirdetésekhez kapcsolódó sütik” használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk.

Teljesítményt biztosító sütik
A „teljesítményt biztosító sütik” segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.
Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.

A sütik engedélyezhetőek az Elfogadom gombra kattintva. A “Cookie beállítások” gombra kattintva lehetőség nyílik az egyes csoportok (kategóriák) által tárolt sütik engedélyezésére és tiltására.
A sütik csoportosan (kategóriánként) kapcsolhatóak be vagy ki, a megfelelő sütik működését pedig az „Engedélyez” értékre állítással lehet megerősíteni.
Természetesen lehetőség van bármikor megnézni a korábban elfogadott sütiket és változtatni azokon az oldal alján található fogaskerék szimbólumra kattintva.

11. Profilalkotás
Profilalkotásnak nevezik a természetes személyekre vonatkozó személyes jellemzők bármilyen automatizált személyes adatok kezelése keretében történő kiértékelését, különösen az érintett személyes preferenciáira vagy érdeklődési körökre, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó jellemzők elemzésére és előrejelzésére.
A profilalkotás segítségével a Szolgáltató célzott, személyre szabott ajánlatokat, üzeneteket tud küldeni önnek a korábbi rendelései és online viselkedése alapján.
A profilalkotáshoz szükséges adatok az alábbi tevékenységekkel juthatnak a Szolgáltatóhoz:
– webshopos vásárlás: vásárlási adatok (mit, mikor, mennyiért, honnan, fizetési mód).
– weboldalon való böngészés, viselkedés: oldalhasználat (a látogatott oldal termékoldal, kategória oldal, kosártartalom, keresés).
A kezelt személyes adatok: a) az érintettől gyűjtött: név, e-mail cím, város, irányítószám, születési dátum, telefonszám, nem, vásárlási adatok, IP cím (amelyről a regisztráció érkezett); b) nem az érintettől gyűjtött, származtatott adatok (predikció alapon, gépi tanuló algoritmus alapján): kedvenc termékek, kedvenc kategóriák, legutolsó webes látogatás ideje, időtartama; c) ezen felül vannak egyéb adatok, amikre a Szolgáltató szűrni tud és az alapján szegmenseket létrehozni: e-mailekkel kapcsolatos interakció (nyitás/kattintás/affinitás e-mail kategóriákra, milyen eszközről, melyik városból kattintott/nyitott), felhasználó vásárlási életciklusa, vásárlói státusz (költés alapján), átlagos költés.
Az adatkezelés célja: célzott, személyre szabott ajánlatok, üzenetek küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatfeldolgozó a profilalkotáshoz a marketing sütiket használja; így a profilalkotáshoz való hozzájárulás, illetve hozzá nem járulás a Cookie szabályzat elfogadása során a marketing sütik használatához való hozzájárulás megadásával vagy meg nem adásával fejezhető ki.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő a hozzájárulás visszavonása nélkül is törli a személyes adatokat azok megadásától számított 1 év elteltével.
Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, adatfeldolgozóként a Facebook Ireland Ltd. (címe: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland; Facebook Ads), valamint a Google Inc. (címe: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) (Google AdWords), akik, mint adatfeldolgozók, a hirdetést megjelenítik azon látogatók számára, akik jártak az oldalon, és a Facebook vagy Google felületén engedélyezték a személyre szabott hirdetések megjelenítését. Az USA-val az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik.

12. Remarketing
A remarketing lehetővé teszi, hogy a Szolgálató hirdetéseket jelenítsen meg olyan személyeknek, akik korábban már meglátogatták a honlapját, illetve megadták az e-mail címüket.
A kezelt személyes adatok: e-mail cím, vásárlási adatok.
Az adatkezelés célja: hirdetések megjelenítése korábbi felhasználók számára a Facebook-on, valamint a Google-on.
Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogos érdeke (közvetlen üzletszerzés). A felhasználó e-mail címe a hírlevélre feliratkozás során, a feliratkozó hozzájárulása alapján kerül a Szolgáltatóhoz. Vagyis az Adatkezelő az adatgyűjtés céljától (hírlevél küldés) eltérő célból (remarketing) is kezeli a megadott e-mail címet.
Az adatkezelés időtartama: az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok remarketing célból történő kezelése ellen. Amennyiben a felhasználó a hírlevélküldéshez adott hozzájárulását visszavonja (amire bármikor jogosult), úgy adatainak remarketing célú kezelése is megszűnik. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő tiltakozás, hozzájárulás visszavonás benyújtása nélkül is törli a személyes adatokat az utolsó hírlevél megnyitástól számított 1 év elteltével.
Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, adatfeldolgozóként a Facebook Ireland Ltd. (címe: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland; Facebook Ads), valamint a Google Inc. (címe: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) (Google AdWords), akik, mint adatfeldolgozók, a hirdetést megjelenítik regisztrált felhasználóik számára, akik a Facebook vagy Google felületén engedélyezték a személyre szabott hirdetések megjelenítését. Az USA-val az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik.

13. Hírlevél feliratkozás
A kezelt személyes adatok: név, email cím.
Az adatkezelés célja: a feliratkozó számára információ nyújtás a www.absonic-ict.eu honlapon forgalmazott termékekről, akciókról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként:
The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy/
MailerLite Limited (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland), adatkezelési tájékoztató: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

14. Egyéb
Tájékoztatjuk a Honlap látogatóit, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

15. A Honlap látogatók, felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Ön ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint kérheti adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Adatkezelő minden olyan címzettet (adatfeldolgozót) tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésedre tájékoztatunk e címzettekről.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-f) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat.
Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt ön másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

16. Hozzáférési jog: ön jogosult visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, adatfeldolgozók, adatkezelés időtartama, ha az adatokat az Adatkezelő nem öntől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

17. Helyesbítéshez való jog: ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

18. Törléshez való jog: ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; visszavonhatja a hozzájárulását ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja; tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

19. Tiltakozáshoz való jog: ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

20. Adatkezelés korlátozásához való jog: ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
– ön vitatja a személyes adatok pontosságát
– az adatkezelés jogellenes
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
– ön tiltakozott az adatkezelés ellen.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

21. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő szervereit megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén karbantartja:

 • Center Webhost Kft. (1173 Budapest, Borsó utca 12-32. C. lház. 1. em. 2.), adatkezelési tájékoztató: https://cweb.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
 • QUIC Cloud Inc., 150 Allen Rd. Suite 204, Basking Ridge, NJ 07920, USA.  (továbbiakban „QUIC Cloud”): QUIC Cloud világszerte kiterjedt tartalomszolgáltató, tartalomelosztó hálózatot (Content Delivery Network) nyújt DNS szolgáltatással. Ennek során az Ön böngészője és weboldalunk között technikailag az információ (adatok) továbbítása QUIC Cloud hálózatán keresztül történik. Ez a QUIC Cloud számára lehetővé teszi az Ön böngészője és a mi weboldalunk közötti adatforgalom elemzését, továbbá azt, hogy szervereink és a potenciálisan rosszindulatú internetes adatforgalom között szűrőként működjön. Ennek során ún. cookie-kat (sütiket) vagy az internet felhasználóinak ismételt felismerésére szolgáló egyéb technológiai eszközöket alkalmazhat, amelyek azonban kizárólag az itt ismertetett célra kerülnek felhasználásra.
  A QUIC Cloud szolgáltatás alkalmazása weboldalunk hibamentes és biztonságos rendelkezésre állásán alapul. A QUIC Cloud vállalatnál fennálló biztonság és adatvédelem témaköréhez kapcsolódó további információkat itt találja: https://quic.cloud/privacy-policy/.

Az Adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

22. Panasztétel
Ha az ön megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelő ellen bírósághoz forduljon, valamint, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál.
Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 1 391-1400
fax: 36 1 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: https://naih.hu/

ABSONIC-ICT.EU
Görgess a tetejére