LectureStation

LECTURESTATION - alrendszer/szolgáltatás- előadásokat, oktatásokat, beszédeket az előadóterem kivetítőjén valós időben, folyamatosan és karakteresen megjelenítő és leíró beszédrögzítő/kijelző/továbbító/ feldolgozó alrendszer (hallássérültek támogatása is)

Az információ kezelés és feldolgozás a jelen és a jövő versenyképességének, életképességének, a gazdaságosságnak és a biztonságnak meghatározója. A napi információ mennyiségünk jelentős többsége a beszédinformáció, mely személyes beszélgetéseken vagy a távközlési és informatikai rendszereken folytatott beszélgetéseinken, diktálásaink során keletkezik, de kiemelten fontos az oktatásban, képzésben, tájékoztatásban, információ terjesztésben, például a digitális oktatás fejlesztésben.

A beszédinformáció újszerű, értékén történő hasznosításának felismerése nagyon fontos stratégiai kérdés, különösen az oktatásban, képzésben, információ terjesztésben, például a digitális oktatás fejlesztésben.

A közösségi, egyetemi és más oktatás, képzés, előadás, tájékoztatás, konferenciák az emberi együttműködés, információ átadás napi gyakorlata, így ennek továbbfejlesztése széleskörű igény és lehetőség minden tématerületen, a legkorszerűbb digitális infokommunikációs megoldásokkal.

Az ABSONIC rendszer segítségével olvasni tudó hallássérültek részére is látogathatók lesznek ezen rendezvények, illetve részükre oktatások, előadások szervezhetők.

Az alábbi termékcsalád, megoldás együttes saját know-how-n, fejlesztésen és előállításon alapul, szabadon felhasználható infokommunikációs technológiákkal. A termékek, megoldások a több, mint száznyelvű online automatikus beszédfelismeréssel érhetők el.

Az ABSONIC keretrendszer LECTURESTATION alrendszere az alábbi szolgáltatásokkal rendelkezik:

 • beszéd érzékelés: A beszédfelismerés pontossága nagy mértékben függ az eszköz mikrofonjának minőségétől. Az előadások rögzítéséhez vezetékes vagy vezeték nélküli (fülre, fejre, ruházatra erősített) mikrofonok szükségesek, melyek célszerűen zajkompenzáltak, beszédfelismerésre optimalizáltak, melyek felveszik az előadó hangját a számítógépes ABSONIC beszédrögzítő, beszédkezelő és beszédfeldolgozó rendszerünkkel.
 • beszéd regenerálás: zajszűrés, automatikus szintszabályozás és visszhangmentesítés
 • beszéd felvétel: Az előadás rögzítése történhet Windows-os asztali- vagy hordozható számítógépre. Továbbá hordozható digitális diktafonokkal és mobil telefonokkal is rögzíthető.
 • beszédfelismerés, megjelenítés és automatikus leírás: Az előadói beszédek karakteresen is megjeleníthetők kvázi valós időben, a LECTURESTATION alrendszerrel. Az előadói beszéd karakteres felismerésének eredménye folyamatosan látható az előadóterem megjelenítőjén.
  • beszéd felismerés
    • beszédfelismerés és megjelenítés néhány másodperces (5-20) késéssel, mivel a beszédfelismerési technológia szó sorrend valószínűséget vizsgál, amihez előzetesen legalább négy szónak el kell hangzani, tehát a beszédfelismerés nem szavanként, hanem szókörnyezeti mintánként) történik
    • a beszédfelismerési pontosság kb. 90-95%-os a környezeti körülményektől függően: nyelv/nyelvjárás, audió/akusztika, a beszélő beszélőkészsége, mikrofon, hangosító rendszer (amennyiben erre csatlakozunk), beszédregenerálás stb. Ha az automatikus leíratás után manuális korrekció is szükséges lehet, de emellett is a leírási munka kb. 1/3-ára csökken.
   • fordítás: a felismert beszéddel egyidejűleg egy másik választott nyelvre történő (közel 100 nyelv választható) fordítás
  • beszéd és fordítás megjelenítés
     • a beszédfelismert szöveg és fordításának megjelenítési lehetőségei együtt vagy elkülönítve is, akár csak a fordításnak a megjelenítése:
        • számítógépes kijelzők
        • mobil telefon böngészőjében
        • TV, LCD vagy LED videó fal
        • projektor
        • dual projektor (pl. EPSON)
        • holografikus megjelenítés
        • egyéb
   • a beszédfelismert szöveg és fordításának megjelenítési formátumai
    • RTF szövegszerkesztőben
    • HTML-ben
    • OVERLAY módszerrel bármilyen felületre elhelyezhetően, akár áttetsző hátérrel is
     • előadások során az egy és/vagy kétnyelvű beszédfelismert szövegek valós idejű megjelenítési megoldásai a prezentációhoz kapcsoltan
        • a prezentációtól eltérő, külön kivetítőn vagy megjelenítőn
        • a prezentáció projektorával, a prezentációval azonos felületen, a prezentáció alatt vagy felett, szoftveres videó keverési megoldással, akár úgy is, hogy az egyik nyelven a prezentáció alatt, míg a másik nyelven a prezentáció felett jelenik meg a szöveg
 • WiFi közvetítés: a felismert szöveg és fordításának megjelenítése helyi WiFi-n keresztül az előadóteremben lévő számítógépek és okostelefonok böngészőjéből.
 • feltöltés szerverre: az előadó beszédének, a felismert szövegének és fordításának letárolása egy előre beállított szerverre, felhőbe (pl. Google Drive), ahonnan az előadás résztvevői jogossághoz kötötten vagy szabadon a nyilvánosság által is bármikor elérhető
 • internetes közvetítés: az előadás alatt az előadás és leiratainak valós idejű közvetítése interneten keresztül.
 • video feliratozás: videó feliratozási lehetőség egy vagy két nyelvű szövegmegjelenítéssel
 • dokumentum kezelés: a valós idejű vagy letárolt hangfelvétel leiratának és fordításának kezelési lehetőségei
  • egy közös RTF dokumentumban soronként váltakozó nyelven
  • két külön, nyelvenként szétválasztott RTF dokumentumban
 • önálló fordítás: nem csak a beszédfelismerésből, hanem máshonnan származó szöveges dokumentumok fordítása kb. 100 nyelvre, illetve nyelvjárásra
 • szöveg keresés a felvételekben: a felvételekben (leiratokban) kulcsszavakra és kulcsfogalmakra is lehet keresni. Minél pontosabb a leirat, annál pontosabb a keresés is.
 • távoktatási hasznosítás: A megoldás a távoktatásokban is jól felhasználható, mivel az előadói hanganyag és a felismertetett előadói szöveg interneten is továbbítható.
ABSONIC-ICT.EU
Görgess a tetejére